Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp ABD

Ana Bilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. Zeki DOSTBİL

Akademik Kadro:

  1. Doç.Dr. Zeki DOSTBİL
  2. Doç.Dr. Bekir TAŞDEMİR
  3. Doç.Dr. Ayten GEZİCİ
  4. Dr.Öğr.Üyesi Şadiye ALTUN TUZCU
  5. Dr.İhsan KAPLAN      
  6. Dr. Ali UYAR

 İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 

Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR

Tel : (0412) 248 80 01-16 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.