Tıp Fakültesi
Nöroloji ABD

TARİHÇESİ:

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı kliniği, 1969’da Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde 'Tıp Fakültesi Hastanesi Klinikleri' bünyesinde açıldı ve başasistan Dr. Çağlar Kırçak göreve başladı. 1970’de GATA Ankara Nöroloji’den Doç. Dr. Fikret Ünsal atandı, ilk asistanlar Dr. Gazi Özdemir ve Dr. Talat Yüzbaşıoğlu göreve başladı. Sonraki yıllarda Dr. İsmet Koş, Dr. Nejat Koş ve Dr. Yılmaz Ütkür asistan olarak göreve başladılar. 1974’te Prof. Dr. Fikret Ünsal Çukurova Üniversitesi’ne atanması nedeniyle ayrıldı. 1975’te EMG cihazı Dr. Gazi Özdemir ve rotasyoner Prof. Dr. Korkut Yaltkaya eğitiminde hizmete girdi. 1976’da seriograflı DSA cihazı hizmete girdi. 1980’de Doç. Dr. Gazi Özdemir ayrılarak Anadolu Üniversitesi’nde göreve başladı. Halen Prof. Dr. Nebahat Taşdemir başkanlığında Doç.Dr.Mehmet Ufuk Aluçlu, Doç.Dr. Yusuf Tamam, Doç.Dr.Ertuğrul Uzar, Yrd.Doç.Dr.Yavuz Yücel, Yrd.Doç.Dr.Abdullah Acar,  6 öğretim üyesiyle hizmet vermekteyiz.

AMAÇ:

Nöroloji Anabilim Dalı Kliniği, 26 yatak, 8 kişilik Yoğun Bakım Ünitesi, Klinik Nörofizyoloji Laboratuarı (EEG-EMG) ve Poliklinik hizmeti vermektedir.

Amacımız;

 • Ülkemiz gereksinimleri doğrultusunda ve kabul edilmiş Uluslararası standartlarda Nöroloji bilgi ve becerileriyle donatılmış hekimler ve Nöroloji Uzmanları yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Hem temel bilimlerde hem de klinik alanda alt yapımızı geliştirerek kapsamlı araştırmalar yapmak, çok sayıda ve nitelikli uluslararası projeler gerçekleştirmek

 • A.B.D. Başkanı : Prof.Dr. M. Ufuk Aluçlu

  Akademik Kadro:


  1.      Prof.Dr. Nebahat TAŞDEMİR

  2.      Prof.Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU

  3.      Prof.Dr. Yusuf TAMAM

  4.      Doç.Dr. Mehmet Uğur ÇEVİK

  5.      Doç.Dr. Abdullah ACAR

  6.      Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU

  7.      Doç.Dr. Eşref AKIL

  8.      Dr.Öğr.Üyesi Sefer VAROL

  9.      Dr. Gülsenem AKTAŞ      

  10.  Dr.Halil Serhat DEMİR     

  11.  Dr. Vugar CAFER (Yabancı Uyruklu)

  12.  Dr. Mansur ALA

  13.  Dr. Betül GENEŞ  

  14.  Dr.Fırat KARAASLAN 

  15.  Dr.Reşit YILMAZ          

  16.  Dr. Fidel DEMİR 

  17.  Dr. Enes BOZKURT 

  18.  Dr. Ümit CENGİZ     

  19.  Dr. Muttalip ÖZBEK               

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.