Tıp Fakültesi
Misyonumuz - Vizyonumuz ve Temel Değerler

DİCLE TIP FAKÜLTESİNİN MİSYONU 

Üst düzeyde bilgi birikimine sahip, toplum sağlığını ön planda tutan, isabetli tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten, hizmet endeksli, nitelikli hekimler yetiştirerek ve toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesine ve eğitimine katkıda bulunarak , her yönü ile kentin bölgenin ve ülkenin saygın bir kurumu haline gelmek.


DİCLE TIP FAKÜLTESİNİN VİZYONU 
Katılımcılığa ve takım çalışmasına dayanan, kurumsallaşmış; bilgi üretme, bilgiyi yayma ve hizmet üretme konularında önde gelen; ulusal ve uluslararası toplumda saygı ve güvenle anılan; Sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunan referans bir Tıp Fakültesi olmak.


Temel Değerler

 • Renk, din, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılığı gözetmemek
 • Bilimsel etik kurallar,
 • Akademik özgürlük,
 • Nezaket, hoşgörü, sevgi ve saygı temelli sağlıklı iletişim
 • Öğrenci ve toplum temelli çağdaş tıp eğitimi,
 • Hastalar, çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti,
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık,
 • Nitelikli sağlık hizmeti,
 • Kaliteli çalışma hayatı,
 • Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı,
 • İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.