Tıp Fakültesi
Yönergeler
İntörn Yönergesi
İntörn Yönergesi Ek
Tez Yönergesi
Tez Değerlendirme Jüri Tutanağı
Tez Yazım Klavuzu
Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu
DÜTF Teorik Sınavı Hazırlama ve Uygulama Yönergesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.