Tıp Fakültesi
Görev Tanımları
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Birimleri Görev Tanımları.. 
Dekan Görev Tanımı
Dekan Yardımcısı Görev Tanımı
Anabilim Dalı Başkanlıkları Görev Tanımı
Bölüm Başkanlıkları Görev Tanımları
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
Özel Kalem Görev Tanımı
Bölüm Sekreterlikleri Görev Tanımı
Öğretim Üyesi Görev Tanımları
Araştırma Görevlileri Görev Tanımı
Arşiv Görevlisi Görev Tanımı
Satın Alma Görev Tanımı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Görev Tanımı
Kalite ve Akreditasyon Birimi Görev Tanımları
Tahakkuk Birimi Görev Tanımı
Evrak Kayıt Birimi Görev Tanımı
Öğrenci İşleri Birimi Görev Tanımı
Bilgi işlem Birimi Görev Tanımı
Yardımcı Hizmetler Fotokopi Görev Tanımı
Yardımcı Hizmetler Birimi Görev Tanımı
Yayın Kurulu Sekreteri Görev Tanımı
Etik Kurul Sekreteri Görev Tanımı
Anabilim Dalı Sekreterlikleri Görev Tanımı
Personel İşleri Birimi Şefi Görev Tanımı
Personel İşleri Birimi Memur Görev Tanımı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.