Tıp Fakültesi
Genel Formlar
İzin Belgesi Formu
Aile Yardımı Formu
Tedavi Formu
Mal Bildirimi Beyannamesi Formu
İlişik Kesme Formu
Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.