Tıp Fakültesi
Fizyoloji ABD

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ilk olarak 1969 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilerimizin Diyarbakır’a nakilleri ile eğitime başlamıştır.

Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığını, kuruluşundan 2000 yılına kadar Prof. Dr. M.Orhan Denli tarafından yürütülmüş olup bu tarihten itibaren Prof. Dr. Abdurrahman Şermet Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir.


Ana Bilim Dalı Başkanı :

Prof.Dr. Abdurahman ŞERMET


Akademik Kadaro : 

1.      Prof.Dr. Orhan DENLİ

2.      Prof.Dr. Abdurahman ŞERMET

3.      Prof.Dr. Cihat GÜZEL

4.      Prof.Dr. Hüda DİKEN

5.      Prof.Dr. Mustafa KELLE

6.      Prof.Dr. Mehmet AYBAK

7.      Prof.Dr. Mukadder BAYLAN

8.      Prof.Dr. Basra Deniz OBAY

9.      Prof .Dr. Hakkı Murat BİLGİN

10.  Uz.Recep GELİR

11.  Arş.Gör. Hacer (KAYHAN) KAYA (ÖYP)

12.  Dr.Cemre UÇAR

İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16 /(4570)

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.