Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hast. ABD

Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Mustafa Arıca

Akademik Kadro:

1.      Prof.Dr. Mustafa ARICA

2.      Prof.Dr.Mehmet HARMAN

3.      Doç.Dr. Derya UÇMAK

4.      Doç.Dr. Bilal SULA

5.      Dr. Mustafa ESEN

6.      Dr. Nur ECER

7.      Dr. Egemen UÇAN

8.      Dr. Kadir KAYA (Kadrosu Sağlık Bak.)

9.      Dr. Ümit EKİNCİ

10.  Dr. Hasan FİDAN       

letişim :

Birim İletişim Bilgileri
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.