Tıp Fakültesi
Biyoistatistik ABD

 

 

ANABİLİM DALIMIZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

 

Anabilim Dalı Tarihçesi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı, Halk Sağlığı ve daha sonra Tıbbi Biyoloji Anabilim dalları içinde ilk olarak 1969 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrencilerin Diyarbakır’a nakilleri ile eğitime başlamıştır.

Anabilim dalımız, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde, Biyoistatistik Anabilim Dalı olarak, 1995 yılında Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK tarafından kurulmuştur.

Ülkemizde Tıp Fakülteleri içinde ilk kez Biyoistatistik Anabilim Dalı Üniversitemiz Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

2009 yılında Yükseköğretim Kurulunun 21/05/2009 tarih ve 2880 sayılı yazıları ile Anabilim Dalımızın adı “Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim” olarak adı değiştirilmiştir.

Anabilim Dalımız; Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim alanlarında, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Tıbbi Enformatik işlevlerini yerine getirmek üzere faaliyetler planlanmıştır.

 

Anabilim Dalı Faaliyet Amacı

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tüm dünyada hemen hemen standart hale gelen aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir:

1- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Lisans, lisansüstü ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır.

2- Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri

Sağlık bilimlerinde çalışanların araştırmaları için istatistik danışmanlık hizmeti vermek, sağlık bilimleri çalışanları ile ortak proje ve yayın yapmak ve özellikle sağlık bilimlerine uygulanan Biyoistatistik yöntemleri geliştirmek, araştırmalar yapmaktır.

 

 

 

3- Tıbbi Bilişim Faaliyetleri

Bilgi teknolojilerini kullanarak; yapılan tıbbi çalışma (tanı, tedavi), eğitim, iletişim, veri ve bilgi toplama, veri ve bilgi işleme, bilgiyi yönetme, tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini kullanarak, Bilişim teknolojileri ile hastane hizmetlerine yeni modeller geliştirmektir.

 

 

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ömer SATICI

 Akademik Kadro:

1.      Prof.Dr. Ömer SATICI

2.      Prof.Dr. Zeki AKKUŞ

3.      Dr. Öğr.Üyesi İsmail YILDIZ


Akademik Kadro İletişim

 

Prof.Dr. Ömer SATICI

Tel:4205, E-mail: omrs@dicle.edu.tr

Prof.Dr. Zeki AKKUŞ

Tel:4285, E-mail: zakkus@dicle.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi. İsmail YILDIZ

Tel:4524, E-mail: iyildiz@dicle.edu.tr


İletişim Bilgileri:

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Kampus / 21280 Sur / Diyarbakır

Tel: 0 412 248 80 01-16 hat

Bölüm Sekreteri Tel: 4208


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.