Tıp Fakültesi
Kanunlar
Devlet Memurları Kanunu
2547 Sayılı Yök Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı
2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
5371 Sayılı Mecburi Hizmete İlişkin Kanun
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.