Tıp Fakültesi
Akademik Formlar
Sicil Belgesi Formu
ÜAK Başkanlığı Doçentlik Eser İnceleme Raporu
Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı
Tez Değerlendirme Formu
Uzmanlık Sınavı Jüri Formu
Tez Değerlendirme Jüri Tutanağı
Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi
Kütüphane Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi
Yayın ve Dökümantasyon Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi
Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Fişi (Değerlendirme Formu) Anabilim Dalı Başkanı tarafından doldurulacak.
Tıp'ta Uzmanlık Eğitimini Bitirenlerin
Onay Sayfası Formu
Tus Başvurusunda Gerekli Evraklar Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.