Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği ABD

GENEL BİLGİLER

Ana bilim dalımız 8 Temmuz 1995 tarihinde Dahili Bilimler Bölümü bünyesinde kuruldu. İlk asistanını 1995 Nisan dönemi TUS ile alan Aile Hekimliği Anabilim Dalının, İlk Anabilim Dalı Başkanlığını Doç. Dr. Nizamettin TOPRAK yaptı. 1997-2001 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını Doç. Dr. Mehmet Emin YILMAZ, 2001-Ocak 2009 yılları arasında ise Doç. Dr. İsmail Hamdi KARA yürüttü.  ŞuanABD başkanlığını Doç.Dr.Tahsin ÇELEPKOLU yürütmektedir. Anabilim Dalımızda şu anda üç adet öğretim üyesi ve kırkiki adet asistanı bulunmaktadır.Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Tahsin ÇELEPKOLU

Akademik Kadro :


  

1.      Doç.Dr. Tahsin ÇELEPKOLU

2.      Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YILMAZ

3.      Dr.Öğr.Üyesi Hamza ASLANHAN

4.      Dr.Öğr.Üyesi Pakize Gamze ERTEN BUCAKTEPE

5.      Dr.Öğr.Üyesi  Vasfiye DEMİR           

6.      Dr. İrem DUMAN DEMİR

7.      Dr. Gaye KAHVECİ

8.      Dr. Abdullah ERKUL        

9.      Dr. Dilek TUNÇBİLEK

10.  Dr. Abdullah DEMİRER    

11.  Dr. Süleyman Burak SU

12.   Dr. Mahsum KARDAŞ

13.  Dr. Kendal HANAR

14.  Dr. Bekir YAKUT

15.  Dr. Fatma (YILDIRIM) KONUŞ

16.  Dr. İbrahim ÇİLDAM        

17.  Dr. Zülküf Ozan GENCER

18.  Dr. Orhan GÜRBÜZ

19.  Dr. Esra CEBE

20.  Dr.Şengül ASLAN

21.  Dr. Leyla SÜZER

22.  Dr. Musa YALÇİ

23.  Dr. Eser ÇETİN

24.  Dr. Halil İbrahim ÜNSAL

25.  Dr. Mustafa SAÇKIN

26.  Dr. Mukaddes HÜSEYNİ GÜLLÜ

27.  Dr.Recep BİLİR

28.  Dr. Muhammed Burak ÖZBEK

29.  Dr.Nihat HİÇYILMAZ

30.  Dr. Bünyamin DERE

31.  Dr. Emrullah TURHAN

32.  Dr. Gülsüm ÖZBEK

33.  Dr.Hidayet AKSÖZ TAŞ

34.  Dr.Zeynep KARAKAŞ

35.  Dr.Erdoğan HALİLOĞLU(Kadrosu Sağlık Bak.)

36.  Dr.Feyzanur (ACAR) NACİR (16 Ç maddesi)

37.  Dr.Gözde BİLGİÇ(Kadrosu Sağ.Bakanlığında) 

38.  Arş.Gör.Gülizar BACAKSIZ (Kadrosu Sağ.Bakanlığında) 

39.  Dr. Rena BADEMKIRAN (Kadrosu Sağ.Bakanlığında) 

40.  Dr. Veysel YAPRAN (Kadrosu Sağ.Bakanlığında)

41.  Dr. Serhat GEGEZ  (Kadrosu Sağ.Bakanlığında)

42.  Dr.Dilek KILIÇ ÖZSU

43.  Dr.Nasrullah ŞİMŞEK  ANABİLİM DALI MİSYONU:

  • Tıbbi bakım isteyen kişiye yaş cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kap-samlı ve sürekli sağlık bakımı sunmak

  • Hastaların kararlarına da saygı göstererek kendi aile toplum ve kül-türleri bağlamında hizmet vermek, yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmektir.

  • Asistan, araştırma görevlisi ve internlere ilerde çalışacakları birinci basamak sağlık kuruluşlarında karşılaşacakları her türlü hasta ve/veya sorunla başa çıkmalarını sağlayacak kapsamlı ve çok yönlü eğitim vermek

  • Araştırma ve uygulamaların ülkemizin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda planlanıp çözüm önerileri sunacak şekilde yapmaktır.    ANABİLİM DALI VİZYONU:

    Üniversite sağlık sistemi ile ilgili ilk temas noktası olmak, Açık ve sınırsız hizmet olanağı, yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız coğrafi ekonomik kültürel olarak kolay ulaşılabilir, entegre (koruyucu tedavi edici ve rehabilite edici), koordine (konsultasyon, sevk, takip) sürekli (prekonsepsiyondan ölüme kadar) bütüncül (fiziksel, psikolojik, sosyal) kişisel (birey merkezli) kapsamlı, aile ve toplum yönelimli hizmet sunmak, bireye yakın olup gizliliği korumak.

    Tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerle ilişkilerinde yanında olmak bunu yaparken de sağlık kaynaklarlını etkin kullanacak bir ekip hizmeti vermektir.    İletişim :

    Birim İletişim Bilgileri
    Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
    Tel : (0412) 248 80 01-16

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.