Tarih Bölümü
Öğretim Üyeleri-Kadir ACAR

Yard. Doç. Dr. Kadir ACAR

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı                             : Kadir ACAR

Telefon                      : 412 241 10 00 / 8304

E-mail                        : kadir.acar@dicle.edu.tr

Adres                         : Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü        

                          DİYARBAKIR

 

EĞİTİM

 

2013               : Doktora; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yakınçağ Tarihi

 

2002               : Yüksek Lisans; Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yakınçağ Tarihi

 

1993               : Lisans; Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

 

 

YABANCI DİL : İngilizce

 

TEZLER

 

YÜKSEK LİSANS   : Seraskerlikten Harbiye Nezareti’ne: Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma   

                                     Bakanlığı’nın Temeli  

                                     Danışman: Prof.Dr. Cahit Yalçın BİLİM

 

DOKTORA                : Osmanlı Devleti’nde Bir İdârî Reform Denemesi: Tuna Vilâyeti (1864-1867)

                                     Danışman: Prof.Dr. Necdet HAYTA   

 

 

GÖREVLER

 

2013-             : Yardımcı Doçent               Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü         

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.