Tarih Bölümü
Öğretim Üyeleri-İsmail BAYTAK

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Baytak


ÖZGEÇMİŞ

Adı soyadı: İsmail BAYTAK

İletişim : ismailbaytak@hotmail.com     ismailbaytak@dicle.edu.tr

Dahili: 0412 241 10 00 / 3009

Akademik Ünvanlar:

Araştırma Görevlisi: 08.02.2013

Araş. Gör. Dr.: 19.12.2014

Yardımcı Doçentlik: 08.02.2016

İdari Görevler:

D.Ü. Edebiyat Fak. Dekan Yrd. 2017(nisan) - 

ÖĞRENİM DURUMU:

DERECE

ALAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Tarih

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

2004

Yüksek Lisans

Eskiçağ Tarihi

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008

Doktora

Eskiçağ Tarihi

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014


Y.Lisans Tez: 2005 – 2008

“Lykaonia Bölgesi Kaya Mezarları”

Y.Lisans Seminer Tezi: “Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Konya ve Çevresi”

 

Doktora Tez: 2008 – 2014

“Kabalis (Kibyratis) Bölgesi Tarihi Coğrafyası ve Çağlar Boyu Yerleşim Modelleri-Urbanizasyon”


 

1995 – 1998 : İzmir, Buca Hoca Ahmed Yesevi Lisesi

1993 – 1995 : İzmir, Buca Gazi İlköğretim Okulu

1990 – 1993 : İzmir, Buca Fırat İlk Okulu

1988 – 1990 : Muş Cumhuriyet İlkokulu

ALINAN BURSLAR

-       Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü-Antalya (Doktora Bursu)

-       Sokrates LLP/Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2008–2009 Yılı Bahar Dönemi Bursu
     UCL University College London(London's Global University) United Kingdom

Doktora Projesi:

-       Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Tez Projesi: BAP-12203012 (2007-2008)

Yüksek Lisans Projesi:

-       Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Tez Projesi: BAP-07203002 (2012-2014)

AKADEMİK YAYINLAR

Baytak, 2010; (Özsait ve Özsait ile birlikte)

Mehmet Özsait, Nesrin Özsait, İsmail Baytak, “2008 Yılı Isparta ve Burdur Yüzey Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı-27(II), s.419-438. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Baytak, 2013; (Koçak ile birlikte)

Özdemir Koçak, İsmail Baytak, “Afyonkarahisar’da En Erken İskan İzleri”, Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Sempozyum Bildiri Kitabı, (edd.), İ.Balık, C.Cihan, Sempozyum Bildiri Metinleri (25-26 Mayıs 2013-Dinar), s.319-343, Afyonkarahisar Valiliği Yayını, Afyon.

Baytak, 2013; (Dökü ile birlikte)

F.Eray Dökü, İsmail Baytak, “Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi 2012 Yüzey Araştırmaları”, Pisidia Araştırmaları-I, Sempozyum Bildiri Kitabı, (edd.), B.Hürmüzlü, M.Fırat, A.Gerçek, I. Pisidia Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri (05-06.11.2012), s.71-89, S.D.Ü. Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Isparta.

Baytak, 2015;

İsmail Baytak, “Kibyra Antik Kenti’nden Yeni Bir Buluntu: Çok İşlevli Bir Çeşme Yapısı”, I.Teke Yöresi Sempozyumu, (04-06 Mart 2015), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Sempozyumu Bildiri Metinleri, Burdur.

 

Baytak, 2015; (Dökü ile birlikte)

F.Eray Dökü, İsmail Baytak, “Kabalis Bölgesi Uylupınar Yerleşimi Ve Nekropolleri”, I.Teke Yöresi Sempozyumu, (04-06 Mart 2015), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Sempozyumu Bildiri Metinleri, Burdur.


Baytak, 2015; (Dökü ile birlikte)

F.Eray Dökü, İsmail Baytak, “2014 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi Yüzey Araştırması”,ANMED 13(2015), s.208-17, Suna-İnan KIRAÇ Akdeniz Medeniyetleri Enstitüsü, Antalya.

Baytak, 2015; (Dökü ile birlikte)

F.Eray Dökü, İsmail Baytak, “2013 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi Yüzey Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı-32, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

KATILDIĞIM KAZI ve YÜZEY ARAŞTIRMALARI PROJELERİ

2001-2009

Harmanören (Göndürle) İlk Tunç Çağı Nekropolü Kazısı – Isparta

Prof.Dr. Mehmet ÖZSAİT  –  İstanbul Üniversitesi

2001-2009

Göller Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Prof.Dr. Mehmet ÖZSAİT  –  İstanbul Üniversitesi

2002-2007

Orta Karadeniz Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Prof.Dr. Mehmet ÖZSAİT  –  İstanbul Üniversitesi

2005-2010

Konya ve Karaman İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Prof.Dr. Hasan BAHAR  –  Selçuk Üniversitesi

2005-2014

Afyon İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Prof.Dr. Özdemir KOÇAK  –  Selçuk Üniversitesi

2006-2009

Dede Mezarı Orta Tunç Çağı Nekropolü Kazıları – Afyon

Prof.Dr. Özdemir KOÇAK  –  Selçuk Üniversitesi

2007-2008

Laodikeia Kenti Antik Kazı – Denizli

Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK  –  Pamukkale Üniversitesi

2007-2010

Nif (Olympos) Dağı Kazıları – İzmir

Prof.Dr. Elif Tül TOLUNAY  –  İstanbul Üniversitesi

2010-2017

Kibyra Antik Kenti Kazısı  – Burdur

Yard.Doç.Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU  –  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2012-2017

Uylupınar Yüzey Araştırması – Burdur

Yard.Doç.Dr. F.Eray DÖKÜ –  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.