Tarih Bölümü
Öğretim Üyeleri-İbrahim TAVUKÇU

Arş. Gör. İbrahim TAVUKÇU


ÖZGEÇMİŞ

Adı soyadı: İbrahim TAVUKÇU

İletişim : ibrahimtavukcuu@gmail.comibrahim.tavukcu@dicle.edu.tr

Dahili: 0412 241 10 00 / 8310

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Bölüm/Program

Fakülte/Enstitü

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kafkas Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Yakınçağ Tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gazi Üniversitesi

2012

Doktora

Cumhuriyet Tarihi

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2012-…


Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

2011-

 

Yüksek Lisans Tezi:

İstanbul Basını’nda Büyük Kabine”,Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim dalı, Ankara,2012.Tez Danış. Prof.Dr. Vahdet KELEŞYILMAZ.

Doktora Tezi:

Milli Mücadele’de İnönü Muharebeleri”,Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Anabilim Dalı, Ankara, Tez Danış. Prof.Dr. Temuçin Faik ERTAN (2012-devam ediyor).

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.