Tarih Bölümü
Öğretim Üyeleri-Hikmet ÇİÇEK

Arş. Gör. Dr. Hikmet ÇİÇEK


ÖZGEÇMİŞ

Adı soyadı: Hikmet ÇİÇEK

İletişim : hikmetcicek44@gmail.com

Dâhili: 0412 241 00 00 / 30 16

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Fakülte/Enstitü

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Fen-Edebiyat Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Yeniçağ Tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

2011

Doktora

Yeniçağ Tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi

Devam Ediyor

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2011-

 

Yüksek Lisans Tezi:

Erzurum Vilâyeti 1 Numaralı ve 1155–1162/1742–1749 Tarihli Ahkâm Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (s. 65–130), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI

Doktora Tezi:

(Vekayi'nüvis) Enverî Sadullah Efendi ve Tarihi'nin II. Cildi'nin Metin ve Tahlili (1187–1197/1774–1783). Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ersin GÜLSOY

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.