Tarih Bölümü
Öğretim Üyeleri-Hakan ASAN

Arş. Gör. Dr. Hakan ASAN


ÖZGEÇMİŞ

Adı soyadı: Hakan ASAN

İletişim : hakanasan81@hotmail.com /hakan.asan@dicle.edu.tr

Dahili: 0412 248 85 71/3017

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Fakülte/Enstitü

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih

Fen-Edebiyat Fakültesi

Balıkesir Üniversitesi

2005-2009

Y. Lisans

Tarih

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Balıkesir Üniversitesi

2009-2011

Doktora

Yakınçağ Tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erciyes Üniversitesi

2011-2016

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2011-

 

Yüksek Lisans Tezi:

547 Numaralı Vakıf Defterine Göre Konuralp Vakıfları Tarihi”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih bilim Dalı, Balıkesir, 2011.

Doktora Tezi:

Kırım ve Kafkasya’dan Diyarbakır ve Çevresine Göçler (1876-1914): Elazığ, Malatya, Mardin ve Diyarbakır Örneği”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Kayseri, 2016.

Kitap Bölümü:

1. ASAN HAKAN (2018). Diyarbakır İpekçiliği Üzerine Değerlendirme (1850-1914). Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır. Ensar Neşriyat. s. 323-338.

2. ASAN HAKAN (2019). Diyarbakır Vilayetinde Aşiretlerin İskânı (Problemler ve Çözüm Yolları 1865- 1900). Tanzimat'tan Günümüze Diyarbakır. Manas Yayıncılık. Cilt 1. s. 499-516.

3. ASAN HAKAN (2019). Diyarbekir İmdad Cemiyeti. Tanzimat'tan Günümüze Diyarbakır. Manas Yayıncılık. Cilt 2. s. 430-439.

Makaleler:

1. ASAN HAKAN, (2018). Bitlis Vilayeti’nde Yaşanan Kıtlık Hadiseleri (1887-1894). Türkish Studies, 13 (8), s. 1-17., Doi:  10.7827/Turkishstudies13741

2. ASAN HAKAN, (2017). Diyarbakır Vilayeti’nde Meydana Gelen Çekirge Afetleri (1886-1919). History Studies, 9(4), s. 1-18., Doi: 10.9737/hist.2017.547 (Yayın No: 3654113)

3. ASAN HAKAN, (2017). Osmanlı Devleti'nde Muhacir-Aşiret İlişkileri Üzerine Sosyo-Kültürel Bir Değerlendirme: Milli Aşireti Örneği, TİDSAD, S. 11, s. 128-142, (Yayın No: 3543310) 

4. ASAN HAKAN (2016). Devlet, Aşiret ve Eşkıya Bağlamında Osmanlı Muhacir İskân Siyaseti (1860-1914). Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3), s. 34-61. (Yayın No: 3152039)

5. ASAN HAKAN (2015). Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler 1856-1914. Yeni Türkiye(74), s. 621-631. (Yayın No: 3153640)

Bildiriler :

1. ASAN HAKAN (2017). Gümüşhane Sancağı'nda Meydana Gelen Asayiş Problemleri ve Çözüm Yolları (1876-1914). I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3654260)

2. ASAN HAKAN (2016). Diyarbakır’da Toplum Sağlığını Tehdit Eden Bir Hastalık: 1890 Kolera Salgını. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu,I. Cilt, s. 349-361, Diyarbakır, (Yayın No:3148057)

3. ASAN HAKAN (2016). Güç Ve Güvenlik Bağlamında Osmanlı Muhacir İskân Siyaseti. Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç Sempozyumu, s. 219-244, Bursa, (Yayın No:3147082)

4. ASAN HAKAN (2015). Muhacir-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçlerin Gelişmelere Bakısı (Diyarbakır ve Çevresi 1878-1912). II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 2, s. 1589-1600, Erzurum (Yayın No:3154044)

5. ASAN HAKAN (2015). Kırım Ve Kafkasya'dan Diyarbakır ve Çevresine Yolculuk (Sebepleri ve Etkileri 1856-1876). Devletlerarası Kırım'dan Göçler Kongresi, İstanbul, (Yayın No:3146927)

Sertifika:

1. Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, Avrupa Birliği Eğitimi, Dicle Üniversitesi/DİYARBAKIR,Sertifika,16.04.2013-07.05.2013 (Ulusal) 

2. Sosyal Bilimlere Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitim, Sosyal Bilimlere Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitim, Dicle Üniversitesi/ DİYARBAKIR, Sertifika, 03.04.2015 -04.04.2015 (Ulusal)

Verilen Dersleri:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Osmanlı Siyasi Tarihi I (N.Ö)

4

-

70

2017-2018

Güz

Osmanlı Siyasi Tarihi I (İ.Ö)

4

-

61

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.