Tarih Bölümü
Öğretim Üyeleri-Asım KAÇMAZ

Arş. Gör. Asım KAÇMAZ




ÖZGEÇMİŞ

Adı soyadı: Asım KAÇMAZ

İletişim : asimkacmaz@hotmail.com

Dahili: 0412 248 85 71 / 3017

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Fakülte/Enstitü

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih -Sosyoloji

(Çift Anadal)

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dicle Üniversitesi

2006-2010

Yüksek Lisans

Tarih Anabilim Dalı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Harran Üniversitesi

2010-2012

Doktora

Türkiye Cumhuriyeti                   Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi

2013-…

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2013-

 

Yüksek Lisans Tezi:

Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır’da Yerel Basın (Medya)”,Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2012,Tez Danış. Prof.Dr. Nuri ÇEVİKEL.

Doktora Tezi:

Tez aşamasında (2013- devam ediyor).

İdari Görevler

  • 2007–2009 Dicle Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı
  • 2008, Ulusal Öğrenci Konseyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörlüğü
  • 2008, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği (Dicle Üni. ADEK)
  • 2009–2010 Fen-Edb. Fakültesi Öğrenci Temsilciliği
  • Türkiye Bilinçli Gençlik Projesi Üyesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.