Tarih Bölümü
Genel Bilgi

TARİH BÖLÜMÜ HAKKINDA

TARİHÇESİ

Tarihi ve kültürel değerlere sahip Diyarbakır ve yöresinde, Sosyal Bilimler alanında yapılacak çalışmaları, bölge tarih ve kültürünün bilimsel platforma çekilmesini sağlayacaktır. Tarih Bölümü 1995/1996 yılında kurulmuş olup, bölüme öğretim üyesi alımına 2000 yılında başlanmıştır.  Tarih Bölümünde 2001/2002 ders yılından itibaren Lisans, 2003-2004 yılından itibaren de Yüksek lisans seviyesinde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

AMAÇ / HEDEF

Tarih Bölümünün amacı, geleceğin tarih uzmanlarının modern araştırma teknikleriyle donatılarak bu tekniklerin uygulanmasını sağlamak, çağdaş yöntemlerle hazırlanmış çalışmalara zemin hazırlamak ve  tarih araştırmacısı yetiştirmektir. Ayrıca Tarih alanında arşiv, müze ve kütüphane gibi kurumların uzman ve araştırıcı ihtiyacını karşılamak ve bilimsel   araştırmalar yaptırmaktır. Tarih bölümü, sadece bu bölümü anadal olarak seçmiş olanlar için değil, yardımcı disiplin olarak alanlar için de, tarih bilimine dair sürekli bir ilgi uyandırmayı ve bunu canlı tutmayı amaçlamaktadır. Yüksek Lisans eğitiminin hedefi, öğrencilere tarihin çeşitli meselelerine modern metodlarla yaklaşma, adayların tahlil ve terkip kabiliyetlerini geliştirerek sahalarında yeni araştırma metodları bulma veya daha önceki metodları uygulayarak yeni bilgi üretme becerisini kazandırmaktır. Yüksek Lisans öğretimine kabul edilecek olan adayların, Dicle Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde aranan şartlar gereğince, lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim görüp diploma almış olmaları gerekir. Yabancı dil, les ve transkript yeterliliklerini tamamlayan adaylar  sınav jürisi, tarafından mülâkât sınavına aldıktan sonra başarılı olanlar yüksek lisans programlarına kabul edilirler.

Bölümün amacı, bütüncül ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin, özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere, bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, ayrıca lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere bunun için gerekli olan tezsiz yüksek lisans programı öncesinde alan bilgisi kazandırmaktır. Geleceğin tarih uzmanlarının modern tarih araştırma teknikleriyle donatılarak, bunların uygulanmasını sağlamak, gelecekte yapılacak, çağdaş yöntemlerle hazırlanmış çalışmalara zemin hazırlamaktır.

KRİTERLER

Tarihte Bilim Uzmanlığı Diploması alabilmek için, Dicle Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde öngörülen şartlar çerçevesinde öğrencinin teorik ve uygulamalı derslerden en az 21 krediyi tamamlaması, belirli bir konuda tez hazırlayarak savunma sınavında başarılı olması gerekir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.