Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yönergeler
Bütçe ve Performans Programı İşlemleri Yönergesi
Dicle Üniversitesi Ön Mali KOntrol Yönergesi
Dicle Üniversitesi Risk Yönergesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.