Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü
D.Ü. 2015-2019 Stratejik Planı
2016 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2017 İdari Faaliyet Raporu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.