Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mevzuat
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Strsteji Geliştirme Daire Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.