Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

İç Kontrol Tebliğ
İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Yazısı
Dicle Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi
Kamu İç Kontrol Rehberi
Risk Yönetimi Sunum
Dicle Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi
Risk Kayıt Formları
İç Kontrol Değerlendirme Raporu 2015
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.