Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü
Bütçe ve Performans Programı İşlemleri Yönergesi
2015 Mali Yılı Performans Programı
2016 Mali Yılı Performans Programı
2017 Mali Yılı Performans Programı
2018 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.