Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Birimlerimiz
  • Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü
  • Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü
  • Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.