Sosyoloji Bölümü
Get Adobe Flash player
 

Bölümümüz 1996-1997 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak öğretime başlamış, ilk mezunlarını ise 2000 yılında vermiştir. Sosyoloji Bölümü akademik kadrosunda 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
       - Bölümde yüksek lisans eğitimine 1999 yılında başlanmıştır ve halen devam etmektedir.
        - Yüksek lisans programına 2004-2005 öğretim yılı itibariyle özel statülü öğrenci kabulüne başlanmıştır.

          - Yüksek lisans programına 2004-2005 öğretim yılı itibariyle özel statülü öğrenci kabulüne başlanmıştır.
          - Psikoloji, Felsefe, Tarih bölümleriyle Çift Anadal Programı 2006 yılında başlamıştır (Psikoloji bölümü an itibariyle öğrenci almadığından ÇAP durdurulmuştur).
          - İkinci Öğretim lisans programı 2010 yılında açılarak öğrenci alımına başlanmıştır.

Bölümün misyonu
        - Genel sosyolojik bilgilerle donanmış; sosyal, yapı, süreç ve pratikler hakkında araştırmalar yapabilen sosyologlar yetiştirmek,
        - Bölge, ülke ve dünyadaki sosyal sorunlara yönelik araştırmalar gerçekleştirerek, gündeme cevap verecek bir merkez haline gelmektir.Bölümün vizyonu

         -Evrensel standartlarda bilgi üreterek ve eğitim vererek, Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki ve genel kültürü zengin, en az bir yabancı dil bilgisine, o dili yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek düzeyde sahip olan, yeniliklere açık ve eleştiri gücü yeterli, yaşadığı çevre ve ülke kadar uluslar arası sorunlara da duyarlı, dünya ve ülke meselelerini bir aydın olarak takip eden aydınlık ve evrensel düşünen sosyologlar yetiştirmektir.

         -Bilimsel bilgi ve anlayışın herkes için adil, barışçı, müreffeh ve güvenli bir dünyanın yaratılması ve sürdürülmesi yolunda ilerletilmesidir.


Eğitim-Öğretim
        Sosyoloji Bölümünde, dört yıllık lisans öğrenim süresinde öğrencilere sosyolojinin bütün dallarını içeren dersler verilmekte, son sınıfta öğrencilere, tez danışmanları rehberliğinde lisans bitirme tezi hazırlatılmaktadır. Teorik ve uygulamalı çalışmalar içeren lisans tezleri öğrencilere araştırmacı formasyonu kazandırmaktadır.
        Bu tezlerde, Diyarbakır ve çevresi dahil olmak üzere Türkiye’nin her yöresiyle ilgili uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Böylece Diyarbakır ilinin ve Bölge’nin, daha geniş boyutta da Türkiye’nin sosyolojik yapısının, hem uygulamalı hem de teorik araştırmalarla tahlili denenmektedir.
        
İstihdam
        Sosyoloji bölümü mezunları, Bayındırlık ve İskan  Bakanlığı, Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve diğer kamu iktisadi kuruluşlarında ve özel sektörde uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Formasyon Programını tamamlayan öğrencilerimiz, M.E.B. ve özel eğitim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca Belediyelerde, S.H.Ç.E.K. Kurumlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

2018-2019 Güz Dönemi Final Sınav Takvimi
03.01.2019
2018-2019 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Takvimi
03.01.2019
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.