Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Tez Yazım Kılavuzu
دليل أطروحة الكتابة العربية (ARAPÇA TEZ YAZIM KILAVUZU)
TÜRKÇE TEZ YAZIM KILAVUZU (TURKISH)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.