Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bilim dünyasının değerli insanları,

DÜSBED (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi)  Dergisi uluslararası akademik bir dergi olmakla birlikte, yazı ve düşünce ile meşgul olan herkesin söz söyleyebileceği disiplinler arası bir sosyal bilim platformudur. Derginin yeniden toparlanma aşamasında başta emeği geçen dergi yönetimine ve bizleri kırmayarak desteklerini veren danışma ve yayın kurulundaki değerli hocalarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Yılda iki kez yayınlanan dergimize katkı sunan ve ince eleyip sık dokuyan çok değerli hakem hocalarımıza da müteşekkir olduğumuzu burada da ifade etmek isterim.

Akademik hayata bir nebze katkı sunmak üzere çıkmış olduğumuz bu yolculukta, bilim dünyasının siz değerli insanların yazar ve hakem olarak yanımızda görmek; ayrıca görüş ve önerilerinizle bizleri en mükemmele ulaştırma noktasında yönlendirmeniz bizlere güç katacaktır. Bu bağlamda DÜSBED (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi)  Dergisi olarak vereceğiniz her türlü destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.                                                                                   

 Prof.  Dr. Nazım HASIRCI
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.