Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Misyonumuz

Lisansüstü Eğitimi ile

 

Ø  Nitelikli,eleştirel, yaratıcı, bilgiye ulaşma yolları bilen

Ø  Araştırmacı ruhu taşıyan,

Ø  Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını bilen,

Ø  Vizyon sahibi

Ø  Alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip

araştırıcılar yetiştirmektir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.