Sosyal Bilimleri Enstitüsü
İdari Personel

Mehmet GÖKTAŞ (Enstitü Sekreteri)

Aynur SÜMER (Özel Kalem)

Süleyman ÇEÇEN (Memur)

Rıdvan KARAKAPLAN (Memur)

Zelal İZCİ GÖKALP (Memur)

Reyhan KARABACAK (Memur)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.