Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Formlar

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARINDA KULLANILAN FORMLAR
TYL - Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu
TYL -Danışman Değişikliği Talep Formu
YTL İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ÖNERİ FORMU
tyl - SAVUNMA ÖNCESİ TEZ BİÇİMSEL DEĞERLENDİRME FORMU
TYL- TEZ SAVUNABİLİRLİK VE ORJİNALLİK BEYAN FORMU
TYL - JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM FORMU
TYL - TEZ SAVUNMA SINAVI İLAN FORMU
TYL - YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAĞI
TYL - JÜRİ TEZ İNTİHAL FORMU
YTL - KURUM DIŞI GÖREVLİ JÜRİ ÜYESİ BİLGİ FORMU
YTL - TEZ İNTİHAL FORMU
YTL - Tez Kabul Onay Sayfası
TYL - TEZ TESLİMİ DANIŞMAN ONAY FORMU
TEZSİZ - TEZ PROJE DANIŞMANI TALEP FORMU
TEZSİZ - ANABİLİMDALI BAŞKANLIĞI DANIŞMAN ÖNERİ FORMU
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ÖNERİ FORMU
Tez Danışmanı Talep Formu
DR - ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DANIŞMAN ÖNERİ FORMU
DR - DANIŞMAN DEĞİŞİKLİK FORMU
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ÖNERİ FORMU
DOKTORA YETERLİK SINAV SONUÇ FORMU
DOKTORA KURUM DIŞI GÖREVLİ JÜRİ ÜYESİ BİLGİ FORMU
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU
DOKTORA TEZ KONUSU ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU
DOKTORA TEZ KONUSU ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMU
DR - İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ÖNERİ FORMU
DR - SAVUNMA ÖNCESİ TEZ BİÇİMSEL DEĞERLENDİRME FORMU
DR- Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu
DR - Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı
DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU
DOKTORA TEZ DEĞERLENDİRME FORMU
DR - TEZ SAVUNMA SINAVI İLAN FORMU
DR- JÜRİ TEZ İNTİHAL FORMU
DR - KURUM DIŞI GÖREVLİ JÜRİ ÜYESİ BİLGİ FORMU
DR - Tez İntihal Formu
DR - Tez Kabul Onay Sayfası
DR - Tez Teslim Danışman Onay Formu
SINAV SONUÇ FORMU
YATAY GEÇİŞ FORMU
DERS MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU
DERS PROGRAMI ŞABLONU
TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİK FORMU
SEMİNER TAKVİMİ
Doktora Programları Kesin Kayıt Formu
UNİP KAYIT FORMU
YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT FORMU
Danışman Değişiklik İş Akışı
Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı
Doktora Yeterlilik Sınavı İş Akışı
Lisansüstü Seminer Dersi Değerlendirme İş Akışı
Lisansüstü Tez Danışman Atama İş Akışı
Lisansüstü Tez Konusu Değişikliği İş Akışı
Lisansüstü Tez Konusu Önerisi İş Akışı
Tez İzleme Komitesi Oluşturma İş Akışı
Tez İzleme Toplantısı İş Akışı
Tez Konusu Önerisi ve Savunması İş Akışı
Tez Teslim Süreci İş Akışı
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI
ÖZEL ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU
DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU
YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU ÖNERİSİ FORMU
YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU
YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU
KAYIT DONDURMA FORMU
SEMİNER DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU
Tez Kabul Onay Sayfası YL
Tez Kabul Onay Sayfası DR
ÖZEL ÖĞRENCİ DERS KAYIT FORMU
Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu
Akademik danışman ve Öğrenci Görüşme Kayıt Formu
TEZ TESLİMİ DANIŞMAN ONAY FORMU
ÖNEMLİ DUYURU
JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM FORMU
kabul onay sayfası
TEZ TESLİMİ DANIŞMAN ONAY FORMU
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.