Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Doktora Formları (YENİ )
Ders Programı Şablonu 
Ders Muafiyeti Başvuru Formu
Danışman Talep Formu
Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu  (FRM-332) (İŞ AKIŞI)
Akademik Danışman ve Öğrenci Görüşme Kayıt Formu (Seminer sunulduktan sonra basılı olarak enstitüye, yazılı olarak da sobeseminer@dicle.edu.tr adresine gönderilecektir)

Doktora Yeterlik Formları
Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu (FRM-335) (İŞ AKIŞI) (Transkript Eklenecek)Tez İzleme Komitesi Formları

Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu  (FRM-343) (Transkript Eklenecek)Tez Savunma Sınav Formları


Tez Teslim Formları (İŞ AKIŞI)      

Tez Teslimi Danışman Onay Formu (FRM-348)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.