Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Akademik Takvim

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

 

BAHAR DÖNEMİ

Başlangıç

Bitiş

Açılacak derslerin ve ders programlarının ilanı için son tarih

01.02.2019

Tezli Yüksek Lisans programı “Tez Konusu Önerisi” için son tarih

15.02.2019

Katkı payı/Öğrenim ücretlerinin ödenmesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

tarafından ilan edilecektir.

Öğrenciler için ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin yapılması

04.02.2019

10.02.2019

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması

04.02.2019

15.02.2019

Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri (Danışman Aracılığıyla)

11.02.2019

15.02.2019

Özel öğrenci başvurularının Enstitüye yapılması

11.02.2019

15.02.2019

Eğitim-Öğretim dönemi

11.02.2019

31.05.2019

Muafiyet Başvuru Tarihleri

11.02.2019

15.02.2019

Doktora Yeterlik Başvuru Tarihleri

04.03.2019

29.03.2019

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

01.04.2019

30.04.2019

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) Toplantıları

02.01.2019

28.06.2019

Seminer Takviminin Enstitüye bildirilmesi

04.03.2019

15.03.2019

Seminer Sunumları

25.04.2019

31.05.2019

Arasınavlar

22.04.2019

03.05.2019

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

10.06.2019

14.06.2019

Yıl Sonu Sınavları

10.06.2019

21.06.2019

Bütünleme Sınavları

24.06.2019

06.07.2019

Tez Savunma Sınav Başvuruları Son Tarih

-----------

03.06.2019

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi

Sınav tarihinden itibaren

en geç 30 gün içinde

Sınav tarihi itibarıyla bir ayı geçmemiş olmak koşulu ile

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

31.07.2019

 

2018-2019 GÜZ YARIYILI AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ
2018-2019 BAHAR YARIYILI AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.