Sosyal Araştırmalar Merkezi
Sempozyumlar

> Bölgesel Kalkınmada Eğitimin Rolü (12 - 13 Mayıs 2011)

> Tüm Yönleriyle Şiddet (20 - 21 Nisan 2012)

> Güneydoğu ve Göç (28 - 29 Mart 2013)

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.