Sosyal Araştırmalar Merkezi
Raporlar

> Diyarbakır’da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı (10 Ağustos 2010)

> Diyarbakır Dışından Gelenlerin Diyarbakır Hakkında Genel Algılarının ve Diyarbakır Güvenliğine İlişkin Kaygılarının Değerlendirilmesi (29 Aralık 2010)

> Bölgesel Kalkınmada Eğitimin Rolü (12-13 Mayıs 2011) (SEMPOZYUM)

> Yeni Anayasadan Beklentiler: Diyarbakır Örneği (18 Kasım 2011)

> Erken Yaş Evlilikleri: Diyarbakır Örneği (13 Ocak 2012)

> Diyarbakır’da yaşayanların Şiddet Olgusu ve Eylemleri (19 Nisan 2012)

> Tüm Yönleriyle Şiddet (20-21 Nisan 2012) (ÇALIŞTAY)

> 19 Mayıs  (18 Mayıs 2012)

> Kürtaj (9 Temmuz 2012)

> Diyarbakır'da Oturan Evli Kadınların “Sevgililer Günü” Algıları ve Bunun Yaşamlarına Yansıması (13 Şubat 2013)

> Şehir İçi Toplu Taşıma Sürücü Davranışları (27 Mayıs 2013)

> Öfke (3 Haziran 2013)

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.