Sosyal Araştırmalar Merkezi
Çalışma Alanları

· Ulusal ve uluslar arası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,

· Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

· Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

· İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

· Seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

· Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek,

· Oluşturacağı birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüd çalışmaları yapmak,

· Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.