Silvan Meslek Yüksekokulu
YÖNETİM KURULU

Görev

Adı Soyadı

Dahili

Müdür /Başkan          

Prof.Dr. Sedat İLHAN

7822

Üye   

Prof.Dr. Kemal AKKILIÇ

7971

Üye   

Prof.Dr. M.Halim BAŞKAN

7824

Üye   

Doç.Dr. Rıfat EFE

Üye/   Müdür Yrd. 

Öğr.Gör. Emrah ASLAN

7954

Raportör/ Yük.Sek.

Mehmet Yusuf ASLAN

7955

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.