Silvan Meslek Yüksekokulu
KURUL ÜYELERİ

Görev

Adı Soyadı

Prof.Dr.

Müdür/Başkan

Sedat İLHAN

Üye-Öğr.Gör.

Halime SELOĞLU

Müdür Yrd. Üye

Emrah ASLAN

Raportör –Yük.Sek.

Mehmet Yusuf ASLAN

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.