Sanat ve Tasarım Fakültesi
Vizyonumuz

Sanatçı ve Tasarımcı olabilme yeterliğini kazanmış, sanat yapabilme ve sanatı sevdirebilme yetisine sahip, insan ilişkilerinde yapıcı, empati kurabilen, bilgiyi aktarabilmede yeterli donanımları edinmiş; aynı zamanda, ülke sanatına yön verebilecek, günceli izleyen ve paylaşabilecek yetenekte bireyler yetiştirebilmektir.


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.