Sanat ve Tasarım Fakültesi
Akademik Personeller
    Prof.Dr.Ali Osman ALAKUŞaoalakus@gmail.com, +90 412 241 1000/ Dahili: 8805
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.