Sağlık Hizmetleri MYO
Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ

 

- Evrensel değerlere saygılı,

 

- Topluma katkı sağlayan,

 

- Teknolojik değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, 

 

        - Katılımcı,

 

- Paylaşımcı ve Sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.

 

 

 VİZYONUMUZ

 

- Ulusal ve Uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen,

 

- Öğrencileri,Öğretim Elemanları, Eğitim Programları ve Araştırmaları ile örnek  olan,

 

- Sağlık alanında ara işgücünü    karşılayacak kalifiye elemanlar yetiştiren, önder bir eğitim kurumu olmaktır

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.