Sağlık Hizmetleri MYO
Hizmet Envanteri Tablosu

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

SIRA NO

KURUM KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI/MADDE NO

HİZMETTEN YARARLANANLAR

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

MERKEZİ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ

MAHALLİ İDARE

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

MEVZUATTA BELİRTİLEN TAMAMLANMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

 

1

 

 

B302DİC072000

770010000

Öğrenci Belgesi

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

1.Kimlik Kartı

 

2.Kişi Beyanı

 

 

MYO Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

MYO Sekreteri

 

 

 

 

 

10 Dakika

 

 

 

10 Dakika

 

Sunulmuyor

 

 

 

2

 

 

B302DİC072000

770020000

Transkript

Belgesi

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

1Öğrenci Kimlik Kartı 2.Dilekçe

 

 

MYO Öğrenci İşleri Bürosu

1.Öğrenci İşleri Sorumlusu

2.MYO Sekreteri

3.MYO Müdürü

 

 

 

 

10 Dakika

 

 

1 Saat

 

Sunulmuyor

 

 

3

 

 

B302DİC072000

770030000

Askerlik Belgesi Düzenlenmesi

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

 

1.Dilekçe

 

 

MYO Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

1.MYO Sekreteri

2.MYO Müdürü

 

 

 

1.Kayıtlı Bulunduğu Askerlik Şubesi

 

 

10 Dakika

 

 

Sunulmuyor

 

4

 

 

 

B302DİC072000

770040000

Kayıt Dondurma

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği 30 Madde

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

1.Dilekçe

2. Mazeret Belgesi (Hastalık-Doğum-Afet vb)

 

MYO Öğrenci İşleri Bürosu

 

1.MYO Sekreteri

2.MYO Yönetim Kurulu

 

 

Başvuru süresinin bitimini takip eden

 

2 Hafta

 

 

Sunulmuyor

 

5

 

 

 

B302DİC072000

770050000

İlişik Kesme

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

1.Kendi İsteğiyle ayrılıyorsa dilekçe

2.Yönetmeliğe aykırı Hareket ettiyse Yönetim Kurulu Kararı ile

 

MYO Öğrenci İşleri Bürosu

 

1.MYO Sekreteri

2.MYO Müdürü

 

 

 

 

2 Hafta

 

 

Sunulmuyor

 

 

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

SIRA NO

KURUM KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI/MADDE NO

HİZMETTEN YARARLANANLAR

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

MERKEZİ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ

MAHALLİ İDARE

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

MEVZUATTA BELİRTİLEN TAMAMLANMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

 

6

 

 

B302DİC072000

770060000

Öğrenci Hasta Sevk Kağıdı

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

1.Sağlık Karnesi

 

 

 

 

MYO Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

MYO Sekreteri

 

 

 

 

 

10 Dakika

 

 

 

10 Dakika

 

Sunulmuyor

 

 

 

7

 

B302DİC072000

770070000

     Yatay Geçiş İşlemleri

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

1.Dilekçe

2.ÖSYM Belgesi

3.Transkript

4.Ders İçerikleri

5.Öğretim Planı

 

 

 

 

MYO Müdürlüğü

1.Öğrenci İşleri Sorumlusu

2.MYO Sekreteri

 

 

 

 

İlgili Üniversiteye

Yatay Geçiş kontenj için yayınlanan Senato Kararında belirtilen süre

Yatay Geçiş kontenj için yayınlanan Senato Kararında belirtilen süre

 

 

 

        Sunulmuyor

 

 

8

 

 

B302DİC072000

770080000

Mazeret Sınavı Başvurusu

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

 

1.Dilekçe

2. Mazeret Belgesi

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

1.Öğrenci İşleri Sorumlusu

2.MYO Sekreteri

 

 

 

 

 

 

2 Hafta

Mazeretin bitimini takip eden işgünü

 

Sunulmuyor

 

9

 

 

 

B302DİC072000

770090000

Mezuniyet Tek Ders Sınavı Başvurusu

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliği 30 Madde

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

1.Dilekçe

 

 

MYO Müdürlüğü

1.Öğrenci İşleri Sorumlusu

2.MYO Sekreteri

 

 

 

 

2 Hafta

Akademik Takvimde belirtilen tarih

 

Sunulmuyor

 

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

SIRA NO

KURUM KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI/MADDE NO

HİZMETTEN YARARLANANLAR

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

MERKEZİ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ

MAHALLİ İDARE

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

MEVZUATTA BELİRTİLEN TAMAMLANMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

 

10

 

 

B302DİC072000

770100000

Sınav Sonuçlaeına İtiraz

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

1.Dilekçe

 

 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

1.Öğrenci İşleri Sorumlusu

2.MYO Sekreteri

 

 

 

 

 

2 Hafta

Sınav Sonuçlarının Duyurulduğu tarihten sonraki bir hafta içinde

 

 

Sunulmuyor

 

 

 

11

 

B302DİC072000

770110000

      Mezuniyet Belgesi 

     Verilmesi

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

 

1.Dilekçe

 

 

 

 

MYO Müdürlüğü

1.Öğrenci İşleri Sorumlusu

2.MYO Sekreteri

3.Sınıf Danışmanı

4.Staj Koordtörü

 

 

 

 

 

 

 

1 Hafta

 

 

        Sunulmuyor

 

 

12

 

 

B302DİC072000

770120000

Ders Muafiyeti

 

 

 

Eğitim Öğretim

 

 

 

D.Ü.Eğitim Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

MYO Öğrencileri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

1.Dilekçe

2. Traskiript

3. Ders içeriği

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

1.Öğrenci İşleri Sorumlusu

2.MYO Sekreteri

 

 

 

 

 

Süresi içerisinde başvuru halinde

2 Hafta

 

 

Sunulmuyor

 

13

 

 

 

B302DİC071000

900010000

           İzin İsteği

Kurum personelinin yıllık, mazeret,sıhhi ve ücretsiz izinleri

 

657 Sayılı Kanunun 99.100.101.102. 103.104.105. 106.107 ve 108 maddeleri

 

 

Kurum Personelleri

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Personel-Yazı İşleri Bürosu

 

657 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği yıllık izinlerde izin formunun 15 günöncedoldurulması,hastalık izinlerinde raporun 2 gün içinde Müdürlüğümüze ulaştırılması, ücretsiz izinlerde ise 1 ay öncesinden dilekçe ile başvurulması

 

 

MYO Müdürlüğü

 

1.Personel

2. MYO Sekreteri

 

D.Ü. Personel Daire Bşk.

 

 

 

Aynı Gün içerisinde

 

 

Sunulmuyor

 

 

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

SIRA NO

KURUM KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI/MADDE NO

HİZMETTEN YARARLANANLAR

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

MERKEZİ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ

MAHALLİ İDARE

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

MEVZUATTA BELİRTİLEN TAMAMLANMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

 

14

 

 

B302DİC071000

900020000

          Belge

 

Kurum Personelinin Kurumda Çalıştığını Gösteren Belge

 

 

 

 

657 Sayılı Kanun

 

 

 

Kurum Personeli

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

 

Personel – Yazı İşleri Bürosu

 

 

 

1.Kişi Beyanı

 

 

 

 

Yazı işleri Bürosu

 

 

Yazı İşleri Büro Sorumlusu

 

 

 

 

 

Aynı Gün İçinde

 

 

Sunulmuyor

 

 

 

15

 

B302DİC071000

900030000

      Maaş ve HacizBelgesi

Kurum Personelinin maaşında haciz olup olmadığı ve maaşını gösteren belge

 

 

 

657 Sayılı Kanun

 

 

 

Kurum Personeli

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Yazı İşleri Bürosu

 

 

 

1. Kişi Beyanı

 

 

 

Yazı işleri Bürosu

 

 

Yazı İşleri Büro Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

Aynı Gün İçinde

 

 

        Sunulmuyor

 

 

16

 

 

B302DİC074000

900040000

Personel Nakil İşlemleri

 

 

Personelin Atanma, nakil ve ayrılma işlemleri

 

 

 

657 Sayılı Kanun

 

 

 

Kurum Personeli

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Tahakkuk İşleri Bürosu

 

 

1.Atama Onayı

2. Nakil Bildirimi

3. Görevden Ayrılış Göreve Başlama Yazısı

4.İlişik kesme belgesi vb.

 

 

Yazı işleri Bürosu

Yazı İşleri Büro Sorumlusu Tahakkuk İşleri Büro Sorumlusu

D.Ü. Personel Daire Bşk

 

 

 

Aynı Gün içerisinde

1 Hafta

 

Sunulmuyor

 

17

 

 

 

B302DİC071000

900050000

    Emeklilik Talepleri

 

 

Personel Emeklilik İşlemleri

 

 

 

657 Sayılı Kanun

 

 

Kurum Personeli

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Personel – Yazı İşleri Bürosu

 

 

 

1.        Dilekçe

2.        6 Fotoğraf

 

Personel – Yazı İşleri Bürosu

 

1.        Personel

2.        MYO Sekreteri

 

D.Ü. Personel Daire Bşk.

 

 

 

3 Gün

 

 

Sunulmuyor

 

 

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

SIRA NO

KURUM KODU

STANDART DOSYA PLANI KODU

HİZMETİN ADI

HİZMETİN TANIMI

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI/MADDE NO

HİZMETTEN YARARLANANLAR

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

MERKEZİ İDARE

TAŞRA BİRİMLERİ

MAHALLİ İDARE

DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İLK BAŞVURU MAKAMI

PARAF LİSTESİ

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

MEVZUATTA BELİRTİLEN TAMAMLANMA SÜRESİ

YILLIK İŞLEM SAYISI

HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

 

18

 

 

B302DİC074000

840010000

    Sınav Ücretleri

 

 

Eğitim-Öğretim

 

 

 

2914 Sayılı Kanun

 

Ders veren Öğretim elemanları

 

 

 

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

 

Tahakkuk İşleri Bürosu

 

 

 

1 Sınav Ücret Çizelgesi

 

 

 

 

Tahakkuk İşleri Bürosu

 

 

Tahakkuk İşleri Büro Sorumlusu

 

 

D.Ü.Strateji Geliştirme Daire Bşk

 

 

Sınav Dönemi bitiminden 1 hafta içinde

 

 

 

 

Sunulmuyor

 

 

 

19

 

B302DİC074000

840020000

Ek Ders Ücretleri     

 

 

Eğitim-Öğretim

 

 

 

2914 Sayılı Kanun

 

Ders veren Öğretim elemanları

 

 

 

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

 

Tahakkuk İşleri Bürosu

 

 

 

1 Ders Ücret Çizelgesi

 

 

 

 

Tahakkuk İşleri Bürosu

 

 

Tahakkuk İşleri Büro Sorumlusu

 

 

D.Ü.Strateji Geliştirme Daire Bşk

 

 

Tahakkuk Süresi bitiminden itibaren 1 Hafta

 

 

 

 

        Sunulmuyor

 

 

20

 

 

B302DİC074000

840030000

Yolluklar

 

Yolluk Bildirimleri

Devlet Memurları Tedavi Yardımı Yönetmeliği ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu

 

 

 

 

 

Kurum Personeli

 

 

Dicle Üniversitesi

Rektörlüğü

 

 

MYO Müdürlüğü

 

 

Tahakkuk İşleri Bürosu

 

 

 

1.Görevlendirme Onayı