Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tezsiz Yüksek Lisans Formları (Kalite)

Yarıyıl Projesi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (DÜ-FRM-332)

Proje Sunum Tutanağı

Proje Sunum Katılımcı İmza Tutanağı

Proje Teslim Tutanağı

Mezuniyet-İlişik Kesme Formu

Proje İntihal Formu

Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)

Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036)

Kayıt ve Ders Dönemi Formları

Ders Bildirim Formları

Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Sınav Sonuç Bildirim Formu 

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Yarıyıl Sonu Sınav Ücreti Bildirim Formu

Öğrenime Ara İzni Bildirim (Kayıt Dondurma) Formu

Dönem Projesi Konusu Öneri Formları

Proje Danışmanı Talep Formu (DÜ-FRM-365)

Proje Öneri Formu (DÜ-FRM-099)

Dönem Projesi Sunumu Başvuru Formları

Dönem Projesi Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu

Dönem Projesi Sunumu İlan Formu 

Beyan

Dönem Projesi Teslimi İlk Kontrol Formu 

Dönem Projesi Teslim Formları

Dönem Projesi Teslimi Son Kontrol Formu

Yeni Mezun Anket Formu

Dönem Projesi Yazım Şablonları

Dönem Projesi Kapak Şablonu

Dönem Projesi Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

Özgeçmiş Şablonu

Dönem Projesi Onay Sayfası Şablonu


Yarıyıl Projesi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
Proje Danışmanı Talep Formu (DÜ-FRM-365)
Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (DÜ-FRM-332)
Proje Öneri Formu (DÜ-FRM-099)
Proje Sunum Tutanağı
Proje Teslim Tutanağı
Mezuniyet-İlişik Kesme Formu
Proje İntihal Formu
Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)
Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036)
Ders Bildirim Formu
Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi
Özel Öğrenci Başvuru Formu
Sınav Sonuç Bildirim Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yarıyıl Sonu Sınav Ücreti Bildirim Formu
Öğrenime Ara İzni Bildirim (Kayıt Dondurma) Formu
Dönem Projesi Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu
Dönem Projesi Sunumu İlan Formu
Beyan
Dönem Projesi Teslimi İlk Kontrol Formu
Dönem Projesi Teslimi Son Kontrol Formu
Yeni Mezun Anket Formu
Dönem Projesi Kapak Şablonu
Dönem Projesi Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu
Özgeçmiş Şablonu
Dönem Projesi Onay Sayfası Şablonu
Proje Sunumu Katılımcı İmza Tutanağı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.