Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans Seminerleri


 
 

 

 

ÖĞRENCİ NO

 

ADI SOYADI

 

YÜKSEK LİSANS   /DOKTORA

 

 

DANIŞMANI

 

SEMİNER

KONU

TARİH

SAAT

YER

18855002

Esra İLDENİZ

Yüksek Lisans

Dr.Öğ.Üyesi Diclehan ORAL

Down ve Turner Sendromu

02.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

188855001

Deniz DURMUŞ

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Selahattin TEKEŞ

Kromozomda yapısal ve Sayısal Anomalileri

17.04.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

18855003

Zeynep KOCA

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Mahmut BALKAN

Hücre İskeleti

15.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17855003

Huda KASSEM

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Mahmut BALKAN

Epigenetik

29.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

18880001

Zehra BİRİŞİK

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Ahmet TARCAN

Yutma-Yutma Bozukluğu-Terapi Yaklaşımları

21.05.2019

11.00

Dil Konuşma Terapistliği

18880002

Ayşe Merve BUDAK

Yüksek Lisans

Doç.Dr.Ahmet TARCAN

Motor Konuşma Bozuklukları ve Terapiye Genel Bakış

21.05.2019

12.00

Dil ve Konuşma Terapistliği

18870301

Hasan ALKLAYÖZEVREN

Yüksek Lisans

Prof.Dr.Berna GÜNEY SARUHAN

Dil Papilları’nın Histolojik ve Mikroskopik Yapısı

17.05.2019

09.00

Veteriner Temel Bilimler Seminer Salonu

1888880002

Ayşe Merve Budak

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Motor Konuşma Bozuklukları ve Terapiye Genel Bakış

21.05.2019

12.00

Dil ve Konuşma Terapisi

 

17453537724

Zehra BİRİŞİK

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Yutma-Yutma Bozukluğu - Terapi Yaklaşımları

21.05.2019

11.00

Dil ve Konuşma Terapisi

17877004

Aynur POLAT

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Aydın VURAL

Kırmızı Et Tüketimi ve Sağlık İlişkisi

04.04.2019

10.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

17855002

Ahmet Serhat BAYAR

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hilmi İSİ

Yaşlanma ve Yaşlılık

28.11.2018

14.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17855001

Gülbahar Güzel ERDAL

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Hilmi İSİ

Mikrodelesyon Hastalıkları

28.11.2018

11.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

16855001

Fikriye Fulya KAVAK

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üye.Diclehan ORAL

Frajil  X

22.11.2017

11.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

16855002

Mustafa EKİN

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Mahmut BALKAN

Epigenetik Mekanizmaları

22.11.2017

14.00

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17880004

Rukiye DİYARBAKIRLIOĞLU

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Velofarengeal Disfonksiyon& Eşlik Eden Konuşma Problemleri

08.01.2019

10.30

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

17877005

Emine TANAMAN

Yüksek Lisans

Porf. Dr. Aydın VURAL

Toksijen Patojen  olarak S. Aureus

21.12.2018

10.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

17877008

Zeynep GÜNEY

Yüksek Lisans

Porf. Dr. Aydın VURAL

Probiyotikler ve Sağlık Üzerine Etkileri

21.12.2018

10.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Toplantı Salonu

17878002

Irmak TANAMAN

Yüksek Lisans

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet BOĞA

Türkiye’deki Teucrium türlerinin Biyolojik ve Kimyasal yönden İncelenmesi.

31.05.2018

16.00

Eczacılık Fakültesi Seminer Salonu

17854001

Hatice ORTAÇ

Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ömer SATICI

Randomize Değerlendirmeler

İçin Örneklem Büyüklüğü Planlama

31.05.2018

13.30

Biyoistatistik Anabilim Dalı

16880005

Şehmus YILDIZ

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Pragmatik bozukluk nedir ?

Nedenleri?

Ayırt edici özellikler?

Pragmatik bozuklukların ağırlık dereceleri nasıl ölçülür? Parametreler ?

15.05.2018

10.30

Dil Ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

16880003

Ahmet KARAKUZU

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Ahmet TARCAN

Gecikmiş konuşmanın tanımı ve sınıflandırılması, ölçme ve değerlendirme yöntemleri.

15.05.2018

08.30

Dil Ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

16880001

Sevcan ÖZALP

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Aylin GÜL

Eksiklik ve ayrılık kuramına göre DÜTF’deki çalışanların dilsel özeliklerinin incelenmesi.

15.05.2018

15.00

Dil Ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

16880004

Evin BİNGÖL

Yüksek Lisans

Doç.Dr. Aylin GÜL

İşitme rehabilitasyon genel bir bakış.

15.05.2018

13.00

Dil Ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

16857401

Ramadan ELHESSO

Yüksek Lisans

Doç.Dr. İbrahim KAPLAN

Tiroid Hormanları

11.04.2018

10.30

Biyokimya Seminer Salonu

 

Güncelleme Tarihi: 26.06.2019

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.