Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans Formları (Kalite)


              Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM-332)

              Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333)

              Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338)

              Seminer Katılımcı İmza Tutanağı

              Tez Konusu Öneri Formu  (FRM-335)

                 Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM-336)

                 İkinci Danışman Talep Formu (FRM-334)

              Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)

   Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036)

   Ders Bildirim Formu

   Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

   Özel Öğrenci Başvuru Formu 

   Sınav Sonuç Bildirim Formu

   Yatay Geçiş Başvuru Formu

   Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Formu

   Öğrenime Ara İzni Öneri Formu

 

Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları 

 

              Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM-342)

                 Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM-343)

                 Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344)

              İkinci Tez Danışmanı Talep Formu

              Beyan

              Tez Teslimi İlk Kontrol Formu

 

Tez Savunma Sınav Formları

 

               Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu  (FRM-345)

                  Tez Savunma Sınavı Tutanağı  (FRM-346)

                  Jüri Tez İntihal Formu (FRM-339)

                  Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu  (FRM-347)

               Tez Değerlendirme Formu

                

Tez Teslim Formları

 

               Tez İntihal Formu (FRM-340)

                  Tez Kabul Onay Sayfası 

                  Tez Teslim Danışman Onay Formu (FRM-348)

                  Mezuniyet-İlişik Kesme Formu

               Tez Teslimi Son Kontrol Formu

               Yayın Yayımlama İzin Belgesi

               Yeni Mezun Anket Formu

Tez Yazım Şablonları

 

               Tez Kapak Sayfası Şablonu

                  Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

                  Özgeçmiş Şablonu

                  

             

 

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM-332)
Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333)
Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338)
Tez Konusu Öneri Formu (FRM-335)
Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM-336)
İkinci Danışman Talep Formu (FRM-334)
Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM-342)
Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM-343)
Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344)
Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu (FRM-345)
Tez Savunma Sınavı Tutanağı (FRM-346)
Jüri Tez İntihal Formu (FRM-339)
Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347)
Tez İntihal Formu (FRM-340)
Tez Teslim Danışman Onay Formu (FRM-348)
Mezuniyet-İlişik Kesme Formu
Ders Muafiyet Formu (FRM-044)
Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036)
Ders Bildirim Formu
Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi
Özel Öğrenci Başvuru Formu
Sınav Sonuç Bildirim Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Formu
Öğrenime Ara İzni Öneri Formu (Kayıt Dondurma)
İkinci Tez Danışmanı Talep Formu
Beyan
Tez Teslimi İlk Kontrol Formu
Tez Teslimi Son Kontrol Formu
Yayın Yayımlama İzin Belgesi
Yeni Mezun Anket Formu
Tez Kapak Sayfası Şablonu
Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu
Özgeçmiş Şablonu
Tez Değerlendirme Formu
Tez Kabul Onay Sayfası
Seminer Katılımcı İmza Tutanağı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.