Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora Seminer Duyuruları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI DOKTORA SEMİNER PROGRAMI


 

 

ÖĞRENCİ NO

 

ADI SOYADI

 

YÜKSEK LİSANS   /DOKTORA

 

 

DANIŞMANI

 

SEMİNER

KONU

TARİH

SAAT

YER

13855001

Selver ÖZEKİNCİ

Doktora

Doç.Dr.Selehattin TEKEŞ

Ebı Cirosunun Mikrotübül Artı olarak negatif Düzenlemesi Mikrotübül İle İlişkili

18.04.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17856301

Mehmet Nuri GÖRDÜK

Doktora

Doç.Dr.İlker KELLE

Antidepresanlar

22.05.2019

10.30

D.Ü.Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji ABDalı

18852002

Fırat ŞAHİN

Doktora

Prof.Dr.Engin DEVECİ

Anaplastik Tiroid Karsinomunda EpCAM,CD44 Varyant İzoformları ve Claudin-7 Ekspresyon Birlikteliği

22.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

18871602

Özgür ARSLAN

Doktora

Doç.Dr.M.Hanifi DURAK

Protoonkogenler-Onkogenler

21.05.2019

10.00

Veteriner Temel Bilimler Seminer Salonu

18852001

Fırat AŞIR

Doktora

Prof.Dr.Engin DEVECİ

Hipofiz (pitüiter)somatotrof adenomlarında STAT3 ekspresyonu büyüme hormonu fazla sekresyonuna neden olur.

15.05.2019

11.00

D.Ü.Tıp Fak.Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

18873302

Yasemin KAPLAN BİLMEZ

Doktora

Prof.Dr.Nihat ÖZYURTLU

Evcil Hayvanlarda Beslenmenin Üremeye Etkisi

24.05.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimler Bölümü Konferans Salonu

18873301

Elif EKİNCİ

Doktora

Prof.Dr.Servet BADEMKIRAN

Evcil Hayvanlarda Gebelikte İlaç Kullanımı

20.05.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimler Bölümü Konferans Salonu

18871602

Özgür Aslan

Doktora

Doç.Dr. M.Hanifi DURAK

Oncogen ve Prpto-Onkojenler

21.05.2019

13.30

Vet.Fak. Temel Bilimler Seminer Salonu

18871601

Halil AYHAN

Doktora

Prof.Dr. Sema GÜRGÖZE

Arteriyel Kan Gazlarının Yorumlanması

21.05.2019

14.00

Vet.Fak. Temel Bilimler Seminer Salonu

18851001

Hüseyin ÖZEVREN

Doktora

Prof.Dr.M.Cudi TUNCER

Limbik Sistem Anatomisi

04.04.2019

09.00

Anatomi

18852002

Fırat ŞAHİN

Doktora

Prof.Dr. Engin DEVECİ

Kök Hücre; Genel Bir Bakış

10.01.2019

11.00

Histoloji ve Embriyoloji

17871601

İlhan SABANCILAR

Doktora

Prof.Dr. Beran YOKUŞ

Kanser Tedavisinde Gelişen İlaç Direnci

21.12.2018

13.45

Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı

17877006

Reşat ÇİFTÇİ

Doktora

Doç.Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN

Şarbon ve Halk Sağlığı

21.12.2018

11.00

Besin/Gıda Hijyeni ve Tek.Anabilim Dalı

17873302

Nahit  SAYLAK

Doktora

Prof.Dr. Nihat ÖZYURTLU

Sütçü İneklerde Klinik Mastitis

10.01.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

16873301

Kadir Mircan İNAN

Doktora

Prof.Dr. Servet BADEMKIRAN

İneklerde Embriyonik Mortalite

07.01.2019

11.00

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

17873301

Ali Ekber TEKDAL

Doktora

Doç.Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN

İneklerde Meme ve Meme Başı Derisi Hastalıkları

21.12.2018

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

17873303

Hasret YILDIRIM

Doktora

Doç.Dr. Mehmet KÖSE

Koyunlarda Anöstrus Döneminde Östrusun Uyarılması

07.01.2019

10.30

Veteriner Fak.Klinik Bilimleri Konferans Salonu

Fizyoloji

Hamza KAYA

Doktora

Arter Basıncının Kontrol Mekanizmaları

07.05.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Arter Basıncının Kontrol Mekanizmaları

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Ahmet ÇELİK

Doktora

Gıda Endüstrisinde İzlenebilirlik Uygulamaları

04.05.2018

09.30

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

Gıda Endüstrisinde İzlenebilirlik Uygulamaları

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Zeynep GÜNEY

Doktora

İşleme Yöntemlerinin Gıdalardaki Allerjen Maddeler Üzerine Etkisi

04.05.2018

10.00

Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

İşleme Yöntemlerinin Gıdalardaki Allerjen Maddeler Üzerine Etkisi

Fizyoloji

Dilek AYGÜN KEŞİM

Doktora

Uyku Fizyolojisi

27.04.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Uyku Fizyolojisi

Fizyoloji

Ömer Faruk ALAKUŞ

Doktora

Arteryal Kan Basıncının Regülasyonunda Diüretikler ve Etki Mekanizmaları

18.04.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Arteryal Kan Basıncının Regülasyonunda Diüretikler ve Etki Mekanizmaları

Fizyoloji

Atakan ÖZTÜRK

Doktora

Hipotalamus ve Beslenme Davranışı

30.03.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Hipotalamus ve Beslenme Davranışı

Fizyoloji

Gül Şahika GÖKDEMİR

Doktora

Kapsaisin Fizyolojik Etkileri

30.03.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Kapsaisin Fizyolojik Etkileri

Fizyoloji

Ahmet YILMAZ

Doktora

Metabolizma ve Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi

12.03.2018

13.00

Fizyoloji Anabilim Dalı

Metabolizma ve Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi

 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.