Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Misyon-Vizyon 2

 

1. Misyon

● Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, 21.Yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak hizmet üretebilen meslek insanları yetiştirmek,

● Sağlıkla ilgili multidisipliner çalışmalar yürütmek,

● Lisansüstü eğitim ve araştırma yapmak,

● Sağlık hizmeti ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak,

● Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında modern yöntem ve tekniklere dayalı eğitim vererek; mesleki uygulamalarda yetkin, sağlık konusunun çok boyutluluk özelliğini kavramış, etik değerlere sahip, sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yetiştirmek, kaliteli hizmet ve bilgi üreterek toplumun ve paydaşlarının kullanımına sunmaktır.

2. Vizyon

● Faaliyetleri, paydaşların erişimine açık, liyakata önem veren, işbirliği, dayanışma ve paylaşma ilkelerini benimseyen, yenilikçi, yaratıcı, geleceğe inanan, toplum yararı gözeten bireyler yetiştiren kurum olmak,

● Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde alanını daha etkin hale getirmiş, eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreten, uluslararası bilimsel platformda saygın, izlenen ve kaynak gösterilen bir konuma gelmek,

● Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası değişim programları ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak konusunda etkin bir kurum olmak,

● Sağlık Bilimleri alanında yer alan disiplinlerde; eğitimde, öğretimde ve uygulamada kaliteyi yakalamış, özgün çalışmalar yapabilen, bölgesinde lider, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan, kabul gören, saygın bir enstitü olmaktır.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.