Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İdari Personeller

Adı Soyadı

Görevi

Dahili


Aygün KAYA

Enstitü Sekreteri

8461

Fahrettin BÜYÜKBAYRAM

Kerbela YALÇIN

Personel- Tahakkuk

Öğrenci İşleri

8456

8777Mehmet DEMİR

Memur (Evrak Kayıt)

8476

Gönül YAPICIOĞLU

Memur (Özel Kalem)

8458M. Sıdık DEMİR  


Yardımcı Hizmetli


8476 


Güncelleme Tarihi: 21.06.2018


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.