Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Görev Tanımları
Enstitü Müdürü
Enstitü Müdür Yardimcisi(Egitim-Ögretim Isleri)
Enstitü Müdür Yardimcisi(Idari ve Mali Isler)
Enstitü Sekreteri
Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Kurulu
Enstitü Muayene Kabul Komisyonu
Enstitü Müdür Sekreteri
Enstitü Ögrenci Isleri Birimi Memur
Enstitü Ögrenci Stratejik Plan Hazirlama, Izleme ve Degerlendirme Komisyonu
Enstitü Personel Isleri Birimi Memur
Enstitü Tahakkuk ve Satin Alma Memur
Enstitü Tasinir Kayit ve Kontrol Birimi Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi
Enstitü Yardimci Hizmetler Birimi Hizmetli
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.