Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Personeli İle İlgili Formlar


Güncelleme Tarihi: 29.05.2018
Personel Bilgi Formu
Aile Yardımı Bildirim Formu (FRM-320)
İdari Personel izin formu (FRM-116)
Mal Bildirim Formu (FRM-121)
Malzeme İstek Formu (FRM-159)
Satın Alma Talep Formu (FRM-017)
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Görev Süresi Uzatma Formu (FRM-170)
Gündem Maddeleri Formu (FRM-263)
Yönetim Kurulu Kararı (FRM-260)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.